Colofon,Copyright en Gegevens-bescherming van deze Website

Verklaring volgens § 5 TMG:

Ghazi Michael Ayed
Banker Straße 27
52134 Herzogenrath
Germany
Tel.: +49 151 75000412
E-Mail: info@hashimoto-info.nl
Internet: www.hashimoto-info.nl

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 Abs.2 RStV:

Ghazi-Michael Ayed * Banker Straße 27 * 52134 Herzogenrath * Germany

1.Inhoud van het Online aanbod

De Inhoud van onze Pagina‘s wordt met de grootste Zorg samengesteld. Wij kunnen echter Niet aansprakelijk worden gesteld voor de Juistheid, Volledigheid en Actualiteit van de Inhoud. Als Dienstverlener zijn Wij volgens § 7 1 TMG voor eigen inhoud op deze pagina‘s van het gemene recht verantwoordelijk. Volgens § 8 tot 10 TMG zijn wij als Service Provider nicht verplicht om Verzonden of Opgeslagen Informatie te controleren of omstandigheden die duiden op Illegale activiteiten te Onderzoeken . Verplichtingen om het gebruik van informatie onder algemene wetgeving te verwijderen of blokkeren, blijven onverminderd van kracht. Een Aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen mogelijk vanaf de Datum van kennis van Schending van het Recht.

Na kennisgeving van Toepasselijke schendingen zullen we deze Inhoud onmiddellijk verwijderen. Claim aansprakelijkheid tegen de Auteur met betrekking tot Materiële of Immateriële aard, veroorzaakt door het Gebruik of de onbruik van de Informatie, of het Gebruik van Onjuiste of Onvolledige Informatie zijn uitgesloten, tenzij de Auteur geen Opzettelijkheid of grove Nalatigheid aanwezig is. Alle Aanbiedingen zijn niet Bindend. De Auteur behoudt zich uitdrukkelijk het Recht voor,om Onderdelen of het gehele Aanbod zonder voorafgaande Kennisgeving aan te vullen, te Verwijderen of de Publicatie tijdelijk of permanent aan te passen.

2. Verwijzingen en Links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere Websites („Hyperlinks“) die buiten de Verantwoordelijkheid van de Auteur liggen, zou een Verplichting in het geval alleen van kracht zijn, waaneer de Auteur zich bewust is van de Inhoud en het Technisch mogelijk en Redelijk zijn om het Gebruik in geval van Illegale Inhoud te voorkomen. De Auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk, dat op het moment van de Link plaatsing geen Illegale inhoud op de Gelinkte pagina‘s aanwezig waren. Op de Huidige en Toekomstige vormgeving, Inhoud, of het Auteurschap van de Gelinkte / Verbonden Pagina;s, heeft de Auteur geen invloed.

Hij neemt daarom uitdrukkelijk afstand van alle Inhoud van de Gelinkte / Verbonden Websites, die zijn gewijzigd na de Link plaatsing. Deze verklaring geldt voor alle binnen haar Eigen Internet-links en Verwijzingen, evenals voor de Inzendingen in Gastenboeken, Discussiefora, Lijsten met Links, Mailinglijsten en alle andere vormen van Databanken waarin er Externe toegang mogelijk is. Voor Illegale, Onjuiste of Onvolledige Inhoud en voor Schade die voortvloeit uit het Gebruik of Niet-Gebruik van dergelijke Informatie, is alleen de aanbieder van deze Website Aansprakelijk, Niet degene die respectief Via Links verwijst naar de Publicatie.

3. Auteursrecht en Merkenrecht

De Auteur streeft ernaar om de Auteursrechten in acht te nemen van de Afbeeldingen, Audio- en Videoclips en Teksten. En om zijn eigen Foto;s, Afbeeldingen, Audio- en Videofragmenten en Teksten te gebruiken of Licentievrije Afbeeldingen, Geluidsbestanden, Videofragmenten en Teksten te gebruiken , Alle binnen het Internet Aangeboden en eventueel Beschermde Merken en Handelsmerken zijn Onbeperkt van de Bestemmingen van het Toepasselijke Merkenrecht en de Eigendomsrechten van de Eigenaar van het Auteursrecht.

Alleen al vanwege de loutere Vermelding is niet de Conclusie te trekken dat Handelsmerken niet worden beschermd door Rechten van Derden! Het Copyright voor Gepubliceerde objecten gemaakt door de Auteur, blijft uitsluitend bij de Auteur van de Pagina;s. Elke Reproductie of het gebruik van Afbeeldingen, Audio- en Videoclips en Teksten in andere Elektronische of Gedrukte Publicaties is niet toegestaan, zonder de uitdrukkelijke Toestemming van de Auteur.

4. Copyright

Indien binnen het Internetaanbod de mogelijkheid bestaat om Persoonlijke of Zakelijke Gegevens (Emailadressen, Namen, Adres gegevens) in te voeren, wordt de overdracht van deze Gegevens door de Gebruiker op uitdrukkelijk Vrijwillige Basis gedaan. Het Gebruik en de Betaling van alle Aangeboden diensten is – voor zover dat Technisch mogelijk en redelijk is – is dit ook zonder Specificatie van dergelijke Gegevens of onder Specificatie van Geanonimiseerde Gegevens of een Pseudoniem toegestaan.

Het Gebruik van de Contactgegevens die zijn Gepubliceerd in de afdruk, of vergelijkbare Informatie zoals Postadressen, Telefoon- en Faxnummers en Emailadressen van Derden, voor Verzending van niet uitdrukkelijk gevraagde Informatie is niet toegestaan. Juridische stappen worden uitdrukkelijk voorbehouden Tegen de zogenaamde Spam-Mail Verstuurders.

Google Analytics

Deze Website maakt Gebruik van Google Analytics, een Webanalyse Service die wordt aangeboden door Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van. „Cookies“. Tekstbestanden die op Uw Computer worden opgeslagen, om zo te Analyseren hoe Gebruikers de Website gebruiken. De Informatie die door de Cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van deze Website, wordt in de meeste gevallen doorgestuurd naar een Server van Google in de VS, en wordt daar opgeslagen. In het geval van Activering van de IP-Anonimisering op deze website, zal uw IP-adres worden afgekapt binnen de Lidstaten van de Europese Unie of andere Partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economie.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de Beheerder van deze Website zal Google deze Informatie gebruiken, om Uw Gebruik van de Website te Evalueren. Rapporten over de Website-activiteit en andere met Website en Internet gerelateerde diensten aan de website operator te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt, als onderdeel van Google Analytics. Wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van Cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw Browsersoftware. Echter, wijzen wij erop dat niet alle Functies van deze Website dan volledig zullen zijn.

U kunt ook Voorkomen dat de Gegevens die zijn gegenereerd door de Cookies en gerelateerd aan uw Gebruik van deze website (incl. Uw IP- adres) naar Google gaan, door de Browser Plug-In te Downloaden die beschikbaar is op de volgende link en dit dan te Installeren. Gezien de Discussie over het gebruik van Analyse Tools met volledige IP-adressen, willen Wij u erop wijzen dat deze Website gebruik maakt van Google Analytics met de „_AnonymizeIp ()“ en daarom IP-adressen alleen ingekort verwerkt worden, om een directe Persoonlijke beschikbaarheid uit te sluiten.

Google AdSense

Deze Website toont Advertenties door middel van Google Adsense. Daarom kan Uw Browser Cookies opslaan die zijn verzonden door Google Inc, of door een Derde Partij. Deze Cookies kunnen worden gelezen door Google Inc, of door Derden. Als u deze Cookies wilt verwijderen, of de Cookieverwerking in het algemeen wilt wijzigen, raadpleegt u de Hulp in van uw Browser. Deze Instellingen vindt u meestal onder Extra -> Privacy-instellingen (Firefox) of onder Extra -> Internetopties -> Privacy (Internet Explorer).

Wij gebruiken Derden om Google AdSense Advertenties weer te geven, wanneer u onze Website bezoekt. Deze Bedrijven kunnen Informatie gebruiken (Dit sluit Uw Naam, Adres, Emailadres of Telefoonnummer uit) over Uw bezoeken aan deze en andere Websites. Zodat Advertenties kunnen verschijnen over Producten en Services die u Interesseren. Als u meer wilt weten over deze Methoden,of om te weten welke Opties beschikbaar zijn, zodat deze Informatie niet beschikbaar is voor Bedrijven, Klik dan hier.

5. Rechtsgeldigheid van deze Disclaimer

Deze Disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van het Internetaanbod waarnaar deze Pagina werd verwezen. Als Delen of Individuele Formuleringen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de Inhoud of Geldigheid van de Overige Delen onaangetast.

Image source:

  • colofon: © AA+W – Fotolia.com