Disclaimer, Nauwkeurigheid en Volledigheid van deze Website

Alle teksten op Hashimoto-Info.nl zijn met grote zorg samengesteld en de Informatie wordt grondig Gecontroleerd. Niettemin kan niet worden uitgesloten dat er ook fouten op onze Internet Pagina’s voorkomen. Als onze Gebruikers dergelijke fouten opmerken, vragen wij om een Aanwijzing, zodat we de Informatie kunnen Corrigeren. We kunnen niet Garanderen (noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend) voor de juistheid en volledigheid, evenals voor de laatste actualiteit van de Informatie. Bovendien aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade of ongemakken die kunnen voortvloeien uit het Gebruik of Misbruik van de hier Gepubliceerde Informatie, en wij wijzen u erop dat wij niet Verantwoordelijk kunnen worden gesteld, noch direct noch indirect.

De op Hashimoto-Info.de gereproduceerde Informatie is samengesteld op Basis van de huidige Wetenschappelijke Kennis, en is over het algemeen gebaseerd op de huidige Algemene Wetenschappelijke Opvattingen. Als in Individuele gevallen Afwijkende Persoonlijke Meningen van onze Auteurs worden gereproduceerd, zijn deze meestal als zodanig gemarkeerd of kunnen ze uit de Tekst worden afgeleid. De Informatie wordt niet geclaimd op Volledigheid, maar is een Selectie van wat onze Auteurs beschouwen als Praktische betekenis.

De Teksten over Geneesmiddelen of Medische Hulpmiddelen zijn gebaseerd op de huidige Specialistische Informatie, Gepubliceerde Wetenschappelijke Studies, Congresverslagen en – Samenvattingen in de Wetenschappelijke Literatuur, Onderzoek in Medische Gegevensbanken en Vergelijkbare Bronnen, alsmede op Persoonlijke Ervaring van onze Gespecialiseerde Auteurs. We proberen de grootst mogelijke Neutraliteit in de beschrijving van de Geneesmiddelen en Producten te waarborgen. Informatie over Geneesmiddelen of andere Medische Middelen vormt met name geen Aanbevelingen of een Aanvraag voor het Product of Preparaat.

Medisch of ander advies wordt niet gegeven op Hashimoto-Info.de. De Inhoud van Hashimoto- Info.de is alleen voor informatieve doeleinden geschikt. De Informatie op Hashimoto-Info.de is geen vervanging voor Individueel Deskundig Advies van een Arts of Apotheker. In geen geval kann de Inhoud van Hashimoto-Info.de worden gebruikt om Zelfstandig een Diagnose te stellen of Behandelingen te starten. Voordat u een Geneesmiddel gebruikt, moet u de Gebruiksaanwijzing voor de Producten of de Bijsluiters in acht nemen. Neem voor alle Vragen met betrekking tot het Individuele gebruik van Geneesmiddelen contact op met uw Arts of Apotheker.

De Inhoud van deze Website is alleen voor Informatieve en Zelfhulp doeleinden bedoelt. Houd er rekening mee dat de Informatie het bezoek van een Arts niet kan vervangen en niet Noodzakelijk de huidige bewezen Kennis van de Conventionele Geneeskunde weerspiegelt. U moet op basis van de gevonden Informatie geen Behandeling Starten, Wijzigen of Annuleren. Controleer de Informatie Zorgvuldig en bespreek mogelijke Therapeutische Suggesties met uw Behandelend Therapeut / Arts. De Auteur behoudt zich het Recht voor, Niet Verantwoordelijk te zijn voor de Actualiteit, Correctheid, Volledigheid of Kwaliteit van de verstrekte Informatie.

Image source:

  • disclaimer: © AA+W – Fotolia.com