Hashimoto-Thyreoïditis bij Kinderen | Dat moet u weten

Hoewel de Auto-immuunziekte van Hashimoto vaak optreedt bij volwassenen, worden toch steeds meer en meer Kinderen getroffen door deze Auto-immuunziekte met opvolgende Hypothyreoïdie. Maar wat zijn de speciale kenmerken en waar moet u opletten ?

Elke moeder en vader zal ervoor zorgen dat hun eigen kind zich gezond kan ontwikkelen en zorgeloos kan opgroeien. Als het kind echter lijdt aan Hyperthyreoïdie van de Schildklier vanwege de Auto-immuunziekte Hashimoto’s Thyroïditis, is de Fysieke, Mentale en Emotionele ontwikkeling vaak ernstig verstoord.

Als de schildklier echter gezond is, vormt het de noodzakelijke Hormonen die elk Kind nodig heeft voor een gezonde ontwikkeling. Deze Schildklierhormonen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de Hersenen, en hebben een positieve invloed op de Hartfunctie en het Energiemetabolisme van het Kind.Helaas, zijn zulke Endocriene aandoeningen steeds vaker te vinden bij kinderen en Adolescenten.

In deze gevallen worden te weinig van de benodigde Hormonen T3 (Triiodothyronine) en T4 (Thyroxine) geproduceerd door de Schildklier. De Oorzaken kunnen heel verschillend zijn. Het is echter
Zeer belangrijk dat de Auto-immuunziekte Hashimoto’s Thyreoïditis, bij Kinderen zo vroeg mogelijk wordt opgespoord en behandeld.

Hashimoto’s Thyreoïditis lijdt tot Hypothyreoïdie bij Kinderen

Hashimoto’s Thyreoïditis is één van de meest voorkomende oorzaken van Hyperthyreoïdie bij kinderen. Volgens studies wordt elk 4.000 kind geboren met een te traag werkende Schildklier. Bij andere kinderen ontwikkelt deze Hypofunctie zich later vanwege de Auto-immuunziekte Hashimoto Thyreoïditis. Hier spreekt men van een aangeboren of van een verkregen traag werkende functie van de Schildklier.

De verschillen tussen aangeboren en verkregen Hypothyreoïdie:

A) Aangeboren: De Schildklier is te klein of niet goed ontwikkeld of is niet eens voorhanden.

B) Verkregen: Hier vormt het eigen Immuunsysteem Antilichamen tegen het eigen weefsel, zodat het leidt tot een ontsteking van de Schildklier.

De werkelijke oorzaken van Hashimoto’s Thyreoiditis zijn nog niet volledig onderzocht. Genetische aanleg bij kinderen is waarschijnlijk net zo belangrijk als de invloed van Vrouwelijke hormonen of een verhoogde, of juist onvoldoende jodiuminname. Maar ook Zwaar metaal belasting en Milieu Toxines spelen hierbij een rol. Dit kan allemaal in de baarmoeder plaatsvinden.

Over het algemeen wordt de oorzaak van de ziekte van Hashimoto bij kinderen beschouwd als Multifactorieel. Ook volgt het niet noodzakelijkerwijs een bepaald patroon. Wat echter waar is, is het feit dat deze Auto-immuunziekte ook afhankelijk is van vele factoren bij kinderen. Omgevingsfactoren of zelfs Virale infecties, evenals een Acuut Seleniumgebrek kunnen een trigger zijn, evenals een verhoogde of te lage inname van Jodium.

Opmerking: Hepatitis C kan ook de oorzaak zijn van de Auto-immuunziekte, de Ziekte van Hashimoto.

Mogelijke Symptomen van een Hypofunctie in de Kindertijd

Hyperthyreoïdie kan een belangrijke indicator zijn voor de Auto-immuunziekte Hashimoto’s Thyreoïditis. Daarom is het belangrijk dat ouders weten welke Symptomen deze subfunctie kan hebben. Vooral Overgewicht van het Kind in Zijn of Haar tienerjaren, Frequente Vermoeidheid en Slechte prestaties op school kunnen een duidelijk signaal zijn voor Hypothyreoïdie. Maar er kunnen ook andere Symptomen optreden:

Typische Symptomen bij Baby’s en Pasgeborenen

 • Niet of slecht willen Drinken
 • Grote Fontanel
 • Aanhoudende of hardnekkige Geelzucht
 • Schor schreeuwen
 • Opgeblazen Gezicht
 • Verminderd huilen
 • Navelbreuk
 • Apathie
 • Zwellingen
 • Overmatige slaap / verminderde activiteit
 • Koude ledematen
 • Constipatie

Typische Symptomen bij Zuigelingen

 • Vertraagde groei
 • Frequent en het snel koud hebben
 • Vertraagde Tandontwikkeling
 • Veelvuldige vatbaarheid voor Infecties
 • Slechte of Trage Taalontwikkeling
 • Opvallend bleke tint
 • Late Bloomer
 • Obstipatie en frequente Buikpijn
 • Lage pols
 • Droge huid
 • Vermoeidheid

Typische Symptomen bij Adolescenten

 • Vermoeidheid
 • Obstipatie (constipatie)
 • Haaruitval
 • Angsten en Depressie
 • Vergeetachtigheid
 • Spierzwakte
 • Stemmingswisselingen
 • Leerproblemen
 • Plotselinge en ongegronde Prestatiedaling op school
 • Concentratie- en Geheugenproblemen
 • Vaak ongegrond Angstig en / of Melancholisch gedrag
 • Late aanvang van de Puberteit / Periode
 • Vertraagde ontwikkeling van de Borsten bij Meisjes
 • Grotere gevoeligheid voor kou
 • Onverklaarbare toename van Lichaamsgewicht / Obesitas
 • Vorming van oedeem in de ogen
 • Jonger uiterlijk dan Leeftijdsgenoten

Opmerking: Ouders moeten weten, als één van deze Symptomen bekend voorkomt dit niet Automatisch de Auto-immuunziekte Hashimoto’s Thyreoïditis moet zijn. Alleen een grondig onderzoek met behulp van Laboratoriumgegevens en Echografie van de Schildklier kan de belangrijke informatie verschaffen over een Auto-immuunziekte.

Zo voorkomt men een verkeerde diagnose. Bijvoorbeeld: Hyperthyreoïdie, wat vaak voorkomt aan het begin van de Ziekte van Hashimoto, wordt vaak verward met een Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Omgekeerd kan ADHD weer worden aangezien voor een Hyperfunctie tenzij alle noodzakelijke Bloedparameters worden of zijn onderzocht.

Diagnostische Procedure bij kinderen met Hashimoto Thyreoïditis

Om de Auto-immuunziekte Hashimoto Thyreoïditis bij kinderen te diagnosticeren, zal een onderzoek plaatsvinden na een consult met de Arts, aanvankelijk beperkt tot Palpatie. Hierna wordt een Bloedtest gestart, waarbij rekening wordt gehouden met andere waarden zoals Vrije T3 en Vrije T4 naast de TSH-Waarde. Omdat alleen de TSH-Waarde nog steeds geen duidelijke indicatie is van de Auto-immuunziekte. Integendeel, deze Waarde zegt alleen iets over of er een Hypofunctie van de schildklier kan zijn.

Of de TSH-Waarde binnen het normale bereik ligt, wordt door de Arts bepaald op basis van specifieke Referentiewaarden of Referentie Bereiken. De volgende Tabel geeft u een ruwe oriëntatie als Ouderzijnde, hoewel de Kinderarts u zeker op elk moment genoeg informatie hierover zal geven.

De TSH-Referentiewaardes bij Kinderen en Adolescenten:

TSH-Referentiewaarde(μU/ml)
LeeftijdJongenMeisje
3,5 Jaar1,0 – 5,61,0 – 4,7
4,0 Jaar1,0 – 5,61,0 – 4,8
4,5 Jaar1,0 – 5,61,0 – 4,8
5,0 Jaar1,0 – 5,61,0 – 4,9
5,5 Jaar1,0 – 5,61,0 – 5,0
6,0 Jaar1,0 – 5,61,0 – 5,1
6,5 Jaar1,0 – 5,51,0 – 5,2
7,0 Jaar1,0 – 5,51,0 – 5,3
7,5 Jaar1,0 – 5,51,0 – 5,3
8,0 Jaar1,0 – 5,41,0 – 5,3
8,5 Jaar1,0 – 5,41,0 – 5,3
9,0 Jaar1,0 – 5,31,0 – 5,3
9,5 Jaar1,0 – 5,31,0 – 5,3
10,0 Jaar1,0 – 5,20,9 – 5,2
10,5 Jaar0,9 – 5,10,9 – 5,1
11,0 Jaar0,9 – 5,10,9 – 5,0
11,5 Jaar0,9 – 5,00,8 – 4,9

Bron: Robert Koch-Institut (2009) Bevolkingsgerelateerde distributiewaarden van geselecteerde Laboratoriumparameters uit het onderzoek naar de gezondheid van Kinderen en Adolescenten in Duitsland (KiGGS), serie Federal Health (Pagina 54-57, opgeroepen op 29.01.2019)

Update: De TSH-Referentiewaarden voor Adolescenten en en Volwassenen zijn sindsdien verlaagd en aangepast in de meeste Laboratoria. Een bruikbaar referentiebereik is momenteel 0,2 – 2,5 μU / ml.

Ook moeten de Antistoffen tegen Schildklier Peroxidase (anti-TPO) in het bloed worden onderzocht. Dit zijn Typische inflammatoire markers, die meestal aanzienlijk toenemen bij Hashimoto’s Thyroïditis. Ook moeten Antilichamen tegen Thyreoglobuline (TAK) direct in het bloed worden bepaald en tot een juiste Diagnose behoren.

Naast deze Diagnostische procedures, zal een ervaren Endocrinoloog ook Schildklierveranderingen opzoeken en evalueren met behulp van een Echografie

Opmerking: Door de langzame Metabolisme en de daarmee gepaard gaande Problemen van het Maagdarmkanaal, zoals bij deze Auto-immuunziekte, zijn er vaak massieve tekorten aan Voedingsstoffen. Hier aan moet het kind dan ook onderzocht en behandeld worden.

Hoe kan Hashimoto Thyreoïditis bij Kinderen worden behandeld?

De Diagnose is de eerste stap in de goede richting. Maar naast de daadwerkelijke behandeling moet voor elk getroffen Kind een volledig omvangrijk onderzoek worden uitgevoerd. Omdat alleen met de toediening van Hormoonpreparaten,het tekort aan Schildklierhormoon zou moeten compenseren, de Auto-immuunziekte moeilijk onder controle te krijgen is.

In dit geval zijn het gewoon de Symptomen die worden bestreden, niet de oorzaak zelf.Hoewel het onderzoek nog niet is afgerond, zijn er nu aanwijzingen voor mogelijke triggers die Hashimoto Thyroïditis bij Kinderen kunnen veroorzaken.Deze omvatten:

 • Micronutriënten uitputting
 • Zware Metalen Verontreiniging door inentingen en Tand Amalgaam
 • Leaky Gut vanwege een arm en hoog suiker patroon
 • Schimmelinfecties
 • Virale of Bacteriële infecties

De toediening van Hormoonpreparaten moet zo vroeg mogelijk beginnen, vooral bij Kinderen. Omdat hier ontwikkelings specifieke functies moeten worden overwogen. Meestal krijgen kinderen ook L-Thyroxine toegediendt. Dit heeft een positief effect op het beloop van deze Ziekte. Volgens studies kan deze Hormoontherapie een stabiliserend effect hebben, zodat een normale ontwikkeling van het Kind mogelijk is.

Hoeveel L-Thyroxine heeft mijn Kind nodig bij Hashimoto Thyreoïditis ?

Volgens een reeks Publicaties van de Bayerische Landesapothekerkammer volgens F. Dombeck en J. C. Böck, resulteert het volgende Doseringsadvies met Thyroxine in:

Leeftijd
absolute onderhoudsdosis
(µg /Dag)
relatieve onderhoudsdosis/Dag
(µg/kg KG)
0 tot 6 Maanden25 tot 5010 tot 15
6 tot 24 Maanden50 tot 758 tot 10
2 tot 10 Jaar75 tot 1254 tot 6
10 tot 16 Jaar100 tot 2003 tot 4
> 16 Jaren100 tot 2002 tot 3

Opmerking: Het zal altijd heel belangrijk zijn dat de Trigger voor Hashimoto’s Thyreoïditis gelijktijdig wordt behandeld. Want zodra deze oorzaak wordt opgelost of geëlimineerd, kan de Auto-immuunziekte zich goed terugtrekken of kunnen de Fases veel lager en minder ernstig zijn.

Ouders kunnen ook helpen om hun Kinderen te behandelen door ervoor te zorgen dat hun Voeding niet te veel Jodium bevat.

Daarnaast zal het belangrijk zijn dat de resulterende tekorten worden gecompenseerd door geschikte Voedingssupplementen. De inname van Antioxidanten zoals Zink, Selenium en Vitamine A, C en E kan ook het verloop van de Ziekte positief beïnvloeden en Hormoontherapie effectief ondersteunen. Vitamine D3, ijzer, Magnesium en Vitamine B6 en vitamine B12-complex zijn echter ook nuttige componenten waarmee ouders van getroffen Kinderen actief kunnen bijdragen aan de verbetering van de Ziekte.

Vroege detectie en preventie is erg belangrijk, vooral voor Kinderen

Of er in de Kindertijd sprake is van een Hypofunctie van de Schildklier, wordt bepaald door het Bloedbeeld. Terwijl Baby’s en Peuters snel kunnen worden Gediagnosticeerd door middel van regelmatige controles, is dit vaak moeilijker bij oudere Kinderen.Dus hier zijn Pasgeborenen duidelijk in het voordeel. Omdat bij hen de TSH-Waarde direct na de geboorte wordt onderzocht op het Bloedbeeld. Als dit is verhoogd, krijgen de Baby’s onmiddellijk een geschikt Schildklierhormoon. In de regel ontwikkelen deze Kinderen zich volledig normaal.

Opmerking: TSH staat voor het Schildklierstimulerend Hormoon dat door de Hypofyse wordt afgegeven.Dus, terwijl Pasgeborenen automatisch worden getest op Hypothyreoïdie en dus een Auto-immuunziekte zoals Hashimoto’s Thyreoiditis vroegtijdig kan worden opgespoord en behandeld, is het geheel een beetje moeilijker bij oudere kinderen.

Vooral in hun tienerjaren moet eraan worden herinnerd dat veel van de Symptomen van een Schildklieraandoening, mogelijk wijzen op de Algemene Hormonale veranderingen tijdens de Puberteit.Je weet zeker dat Kinderen en Adolescenten hoe dan ook het sneller koud hebben op deze leeftijd, vaak Moe en Impotent zijn of ook last kunnen hebben van Algemene Gewichtsproblemen.

Daarom is het logisch om de TSH-Waarde zelfs rond deze Leeftijd te bepalen. Dus doorgaan met met de Algemene Controles rond de Adolescentie. Omdat de J1 Automatisch de Schildklier en zijn Waarden controleert. Daarnaast is het voor veel Adolescenten normaal dat door de Hormonale veranderingen in het Lichaam Tijdelijke Schildkliersubfuncties kunnen optreden. Als deze binnen de limieten blijven en als er geen Inflammatoire Ziekte van de Schildklier is, bevindt alles zich voorlopig in het groen. Tenminste als u door blijft gaan met de Medische controles

Tip: Een vrij duidelijke indicatie van een Storing of een te trage Schildklier is een zogenaamde Struma. Dus als een Tiener een verdikking in de Schildklier heeft, moet de Arts snel als mogelijk worden geraadpleegd.

Image source:

 • hashimoto-bij-kinderen: zinkevych – Fotolia.com