Privacybeleid: Verklaring volgens Gegevens-bescherming – Basisverordening

1. Privacy in één Oogopslag

Algemene Informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met Uw Persoonlijke Informatie, wanneer u onze Website bezoekt. Persoonlijke Gegevens zijn alle Gegevens die u Persoonlijk Identificeren. Gedetailleerde Informatie over het Onderwerp: Gegevensbescherming. Is te vinden in ons Privacybeleid onder deze Tekst.

Wie is verantwoordelijk voor de Gegevensverzameling op deze Website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de Exploitant van deze Website. De Contactgegevens zijn te vinden in de Colofon van deze Website.

Hoe verzamelen Wij Uw Gegevens?

Uw Gegevens worden aan de ene kant verzameld, die u ons vertelt. Dit kan b.v. gaan om Gegevens die u invoert in een Contactformulier.

Andere gegevens worden Automatisch verzameld bij het bezoeken van deze Website via onze IT-Systemen. Dit zijn vooral Technische Gegevens. (Bijvoorbeeld Internetbrowser, Besturingssysteem of Tijdstip van de Pagina-aanvraag). De verzameling van deze Gegevens gebeurt Automatisch zodra u onze Website bezoekt.

Waar gebruiken Wij Uw Gegevens voor?

Een deel van de Gegevens wordt verzameld om een feilloze Beschikbaarstelling van deze Website te garanderen. Andere Gegevens kunnen worden gebruikt om Uw Gebruikersgedrag te Analyseren.

Welke Rechten heeft u met betrekking tot Uw Gegevens?

U heeft op elk moment het Recht om kosteloos Informatie te verkrijgen over de Herkomst, De Ontvanger, en het Doel van Uw opgeslagen persoonlijke Gegevens. U heeft ook het Recht om de Correctie, Blokkering of Verwijdering van deze Gegevens te verlangen. Voor verdere Vragen over Gegevensbescherming, kunt u ons op elk gewenst moment Contacteren, via het Adres dat wordt vermeld in de Colofon. Bovendien heeft u het Recht om een Beroep te doen op de bevoegde Toezichthoudende Autoriteit.

2. Algemene Informatie en Verplichte Informatie

Privacybeleid

De Beheerders van deze Website nemen de Bescherming van Uw Persoonlijke Gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw Persoonlijke Gegevens vertrouwelijk, en in overeenstemming met de Wettelijke bepalingen inzake Gegevensbescherming evenals dit Privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende Persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke Informatie is Informatie die u Persoonlijk Identificeert. Dit Privacybeleid legt uit welke Informatie Wij verzamelen. En waarvoor Wij het gebruiken. Het legt ook uit hoe, en voor welk Doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat Datatransmissie via het Internet (Bijvoorbeeld bij Communicatie via E-Mail) Beveiligingsrisico’s kan hebben. Een volledige Bescherming van de Gegevens tegen Toegang door Derden is niet mogelijk.

Opmerking: Over de Verantwoordelijke Instantie

De verantwoordelijke Instantie voor de Gegevensverwerkings op deze Website is:

Ghazi-Michael Ayed
Banker Straße 27
52134 Herzogenrath
Telefoon: 02407-9047874
E-Mail: info@hashimoto-info.nl

Verantwoordelijke Instantie is de Natuurlijke of Rechts Persoon, die alleen of in overleg met anderen, beslist over de Doeleinden en Middelen om Persoonsgegevens te Verwerken (zoals Namen, E-Mailadressen, enz.).

Tegenspreken van Uw Toestemming voor Gegevensverwerking

Veel Gegevensverwerkings Bewerkingen zijn alleen mogelijk met Uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk moment een bestaande Toestemming Tegenspreken. Een informeel Bericht per E-Mail is dan al voldoende. De Wettigheid van de Gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de Tegenspraak, blijft ongewijzigd door de Tegenspraak.

Recht op Beroep bij de Bevoegde Toezichthoudende Autoriteit

In geval van schending van de Wetgeving inzake Gegevensbescherming heeft de betrokkene het Recht om een Beroep te doen op de Bevoegde Toezichthoudende Autoriteit. De Bevoegde Toezichthoudende Autoriteit voor Gegevensbeschermings kwesties is de Functionaris voor Gegevensbescherming van de Federale Staat waar ons Bedrijf is gevestigd. Een lijst met Gegevensbeschermings Functionarissen en hun Contactgegevens kunnen worden gevonden via de volgende Link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anunglasses_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op Gegevensoverdracht

U heeft het Recht om Gegevens, die Wij verwerken op Basis van Uw toestemming of ter uitvoering van een Contract, aan zichzelf of aan een Derde in een Standaard, Machinaal leesbaar Formaat te laten uithandingen. Als u de directe Overdracht van Gegevens aan een ander Verantwoordelijke persoon verlangt, zal dit alleen worden gedaan, voor zover dit technisch mogelijk is.

Informatie, Blokkeren, Verwijderen

U heeft het recht op Kosteloze Informatie over Uw opgeslagen persoonlijke Gegevens, De Herkomst en Ontvanger,en het Doel van de Gegevensverwerking. In indien nodig, het recht op Rectificatie, Blokkering of Verwijdering van deze Gegevens. Voor meer Informatie over Persoonlijke Gegevens kunt u altijd Contact met ons opnemen via het Adres dat in de Colofon beschreven staat.

Tegenspraak Tegen Reclame – Mails

Het Gebruik van de in Colofon Gepubliceerde informatie in de context van de Contactinformatie van ongevraagde Reclame- en Informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De Exploitanten van de Website behouden zich uitdrukkelijk het Recht voor om Gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van Reclame-informatie. Bijvoorbeeld via Spam-E-Mails.

3. Gegevensverzameling op onze Website

Cookies

Deze Website maakt gedeeltelijk gebruik van zogenaamde Cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor Uw Computer en bevatten geen Virussen. Cookies dienen om ons aanbod Gebruiksvriendelijker, Effectiever en Veiliger te maken. Cookies zijn kleine Tekstbestanden die op Uw Computer en door Uw Browser worden opgeslagen.

De meeste Cookies die Wij gebruiken, zijn zogenaamde “Sessie Cookies”. Ze worden aan het einde van Uw Bezoek automatisch verwijderd. Andere Cookies blijven opgeslagen op Uw Apparaat totdat u ze verwijdert. Met deze Cookies kunnen wij Uw Browser herkennen bij Uw volgende Bezoek.

U kunt Uw browser zo instellen dat u over de Instelling van Cookies wordt geïnformeerd,en Cookies alleen in Individuele gevallen toestaat. Zodat Cookies alleen in bepaalde gevallen worden Geaccepteerd, of dat Cookies automatisch worden Verwijderd bij het sluiten van Uw Browser. Het Uitschakelen van Cookies kan de Functionaliteit van deze Website beperken.

Cookies, die nodig zijn om het Elektronische Communicatieproces uit te voeren. Of om bepaalde Functies die u wenst te gebruiken (Bijv. Winkelwagen Functie), worden verwerkt op Basis van Artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO opgeslagen. De Exploitant van deze Website heeft een Rechtmatig belang bij de Opslag van Cookies voor de Technisch, Foutloze en geoptimaliseerde Beschikbaarstelling van zijn Diensten. Voor zover andere Cookies (Bijv. Cookies voor het Analyseren van Uw Surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit Privacybeleid.

Server Log Bestanden

De Provider van de Website verzamelt en slaat automatisch Informatie op in zogenaamde Server-Log-Bestanden, die Uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browser Type en Browserversie
  • Gebruikt Besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de Toegangscomputer
  • Tijd van het Serververzoek
  • IP-adres

Een Samenvoeging van deze Gegevens met andere Gegevensbronnen zal niet plaats vinden.

De Basis voor Gegevensverwerking is Artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO, Waarmee de Verwerking van Gegevens voor het Uitvoeren van een Contract of Precontractuele Maatregelen mogelijk is.

Contact Formulier

Als u via het Contact Formulier, Contact met ons opneemt. Worden Uw Contactgegevens uit het Aanvraagformulier Inclusief de van u aangeven Contactdata opgeslagen voor het verwerken van Uw verzoek en in het geval van Follow-Up Vragen aan ons. We zullen deze Informatie niet delen zonder Uw Toestemming.

De Verwerking van de Gegevens die in het Contactformulier zijn ingevoerd, is daarom uitsluitend op Uw Toestemming gebaseerd (artikel 6 (1) lit. DSGVO). U kunt deze Toestemming op elk gewenst moment Tegenspreken. Een Informeel Bericht per E-Mail is hierbij voldoende. De Wettigheid van de Gegevensverwerkings Operaties die zijn uitgevoerd tot de Tegenspraak, wordt niet beïnvloed door de Intrekking.

De van Uw Ingetragen gegevens in het Contactformulier zal bij ons blijven totdat u ons vraagt om deze te Verwijderen, Uw Toestemming voor het Opslaan Tegen te spreken of het Doel voor Dataopslag wordt weggelaten (Bijvoorbeeld Na voltooiing van het verwerken van Uw Aanvraag). Verplichte Wettelijke bepalingen – met name Retentieperioden – blijven onaangetast.

Verwerkingsgegevens (Klant- en Contract Gegevens)

Wij Verzamelen, Verwerken en Gebruiken Persoonlijke Gegevens alleen voor zover ze nodig zijn voor de Totstandkoming, Inhoud of Wijziging van de Juridische Rechten (Inventarisgegevens). Dit gebeurt op Basis van Artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO, waarmee de verwerking van Gegevens voor het uitvoeren van een Contract of precontractuele maatregelen mogelijk is. Wij Verzamelen, Verwerken en Gebruiken Persoonlijke Gegevens over het gebruik van onze Website (Gebruiksgegevens) alleen voor zover dit Noodzakelijk is om de Gebruiker in staat te stellen of in Rekening te brengen voor het gebruik van de Dienst.

De Verzamelde Klantgegevens worden Verwijderd na Voltooiing van de Bestelling of Beëindiging van de Zakelijke Relatie. Juridische Bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

Gegevensoverdracht bij het Afsluiten van een Contract voor Diensten en Digitale Inhoud

Wij geven alleen Persoonlijke Gegevens door aan Derden indien dit noodzakelijk is binnen het kader van het Contract, Bijvoorbeeld: Aan de Bank die verantwoordelijk is voor de Verwerking van de Betaling. Een verdere verzending van Gegevens vindt niet plaats, of alleen als u uitdrukkelijk heeft Ingestemd met de verzending. Een overdracht van Uw Gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke Toestemming, zoals voor Reclamedoeleinden, doet zich niet voor.

De Basis voor Gegevensverwerking is Artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO, waarmee de verwerking van Gegevens voor het uitvoeren van een Contract of Precontractuele Maatregelen mogelijk is.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een Contract voor Diensten en Digitale Inhoud

Wij geven alleen Persoonlijke gegevens door aan Derden indien dit noodzakelijk is binnen het kader van het Contract, Bijvoorbeeld: Aan de Bank die verantwoordelijk is voor de Verwerking van de Betaling. Een verdere verzending van de Gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk heeft Ingestemd met de Verzending. Een overdracht van Uw Gegevens aan Derden zonder Uitdrukkelijke Toestemming, zoals voor Reclamedoeleinden, doet zich niet voor.

De Basis voor gegevensverwerking is Artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO, waarmee de Verwerking van Gegevens voor het uitvoeren van een Contract of Precontractuele Maatregelen mogelijk is.

4. Analysetools en Advertenties

Google reCAPTCHA

We gebruiken “Google reCAPTCHA” op onze Websites. De Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

Met reCAPTCHA willen Wij controleren of de Gegevensinvoer op onze Websites (Bijvoorbeeld in een Contactformulier) gebeurt door een Mens of door een Geautomatiseerd Programma. Hiervoor Analyseert reCAPTCHA het gedrag van de Websitebezoeker op Basis van verschillende kenmerken. Deze Analyse begint Automatisch zodra de Websitebezoeker de Website betreedt. Voor Analyse evalueert reCAPTCHA verschillende Informatie (Bijvoorbeeld het IP-Adres, De Bezoektijd van de Websitebezoeker op de Website of bewegingen van de Gebruikersmuis). De Gegevens die tijdens deze Analyse worden Verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses bevinden zich volledig op deAachtergrond. Bezoekers van de Site worden niet op de hoogte gebracht dat er een Analyse plaatsvindt.

De Gegevensverwerking is gebaseerd op Artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De Exploitant van deze Website heeft een Legitiem belang bij het Beschermen van zijn Website tegen misbruik van Automatische Spionage en SPAM. Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het Privacybeleid van Google vindt u onder volgende Links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Google Analytics

Voor zover u Uw Toestemming heeft gegeven, maakt deze Website gebruik van Google Analytics, een Webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Het gebruik omvat de Modus “Universal Analytics”. Dit maakt het mogelijk om Gegevens, Sessies en Interacties over meerdere apparaten toe te wijzen aan een Pseudoniem Gebruikers-ID, waardoor de Activiteiten van een Gebruiker op verschillende Apparaten worden geanalyseerd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “Cookies”, Tekstbestanden die op Uw Computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de Website kunt analyseren. De informatie die door de Cookie wordt gegenereerd over Uw gebruik van deze Website, wordt meestal doorgestuurd naar een Server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. In het geval van Activering van de IP-Anonimisering op deze Website, zal Uw IP-adres worden afgekapt binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere Partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. We wijzen erop dat Google Analytics op deze Website is uitgebreid met een IP-

Anonimisering om een Anonieme verzameling van IP-Adressen te garanderen (de zogenaamde IP-masking). Het IP-Adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Ga naar https://www.google.com/analytics/terms/en.html of https://policies.google.com/?hl=nl voor meer Informatie over de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid.

Doel van de Verwerking

Namens de Exploitant van deze Website zal Google deze Informatie gebruiken om Uw gebruik van de Website te evalueren, om Rapporten over de Website-Activiteit samen te stellen en om andere Diensten met betrekking tot Website-Activiteit en Internetgebruik aan de Website-Exploitant te kunnen leveren.

Rechtsgrondslag

De Wettelijke Basis voor het gebruik van Google Analytics is Uw Toestemming overeenkomstig Artikel 6, lid 1, zin 1, lit. een GDPR.

Ontvangers / Categorieën van Ontvangers

De Ontvanger van de Verzamelde Gegevens is Google.

Overdracht aan Derde Landen

De Persoonsgegevens worden verzonden op basis van het EU-VS Privacy -Shield op Basis van het Adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie in de VS. U kunt het Certificaat hier opvragen.

Duur van Gegevensopslag

De door ons verzonden en aan Cookies,Gebruikers-ID’s of Advertentie-ID’s worden Na 14 Maanden automatisch verwijderd. Het wissen van Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, gebeurt automatisch één keer per Maand.

Betrokkenen Rechten

U kunt Uw Toestemming op elk gewenst moment Tegenspreken door de Opslag van Cookies te voorkomen door Uw Browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Houd er echter Rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze Website zo volledig mogelijk kunt gebruiken.

U kunt ook voorkomen dat Cookies worden verzameld en aan de Website gerelateerde Informatie (Inclusief Uw IP-Adres) aan Google en de verwerking van dergelijke Gegevens door Google door de Browser-Add-On te Downloaden en te installeren. Opt-Out-Cookies voorkomen een Toekomstige Verzameling van Uw Gegevens wanneer u deze Website bezoekt. Om te voorkomen dat Universal Analytics-tracking op verschillende Apparaten plaatsvindt, moet u Opt-Out op alle Systemen die u gebruikt Instellen. Als u hier klikt, wordt de Opt-Uut-Cookie ingesteld: Google Analytics Deactiveren.

5. Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Data

Als u de Nieuwsbrief op de Website wilt ontvangen, hebben Wij een E-Mailadres van u nodig, evenals Informatie waarmee wij kunnen Verifiëren dat u de Eigenaar bent van het opgegeven E-Mailadres en dat u Akkoord gaat met het ontvangen van de Nieuwsbrief. Verdere Gegevens worden niet verzameld of alleen op Vrijwillige Basis. We gebruiken deze Gegevens uitsluitend voor het leveren van de Gevraagde Informatie en geven deze niet door aan derden.

De Verwerking van de Gegevens die zijn ingevoerd in het Registratieformulier voor de Nieuwsbrief vindt uitsluitend op Basis van Uw Toestemming plaats (Artikel 6, lid 1 lit. a DSGVO). De verleende Toestemming voor de opslag van de Gegevens, het E-Mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de Nieuwsbrief kan op elk moment worden Tegengesproken. Bijvoorbeeld via de “Afmelden”- Link in de Nieuwsbrief. De Wettelijkheid van de reeds voltooide Gegevensverwerkings operaties blijft onveranderd door de Tegenspraak.

De Gegevens die bij ons Achtergelaten Data met het oog op de Nieuwsbrief worden door ons bewaard,en worden Verwijderd na Afmelding van de Nieuwsbrief. Gegevens die voor andere Doeleinden bij ons zijn opgeslagen (zoals E-Mailadressen voor het Leden gedeelte) blijven ongewijzigd.

6. Plugins en Tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van Plug-ins van de YouTube-Pagina van Google. De Site-Operator is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.v

Wanneer u één van onze YouTube plug-in ingeschakelde sites bezoekt, word u verbonden met de Servers van YouTube. Het vertelt de YouTube- Server welke van onze Pagina’s u heeft bezocht.

Als u bent Aangemeld bij Uw YouTube-Account, kunt u met YouTube Uw Surfgedrag rechtstreeks aan Uw Persoonlijke Profiel koppelen. U kunt dit voorkomen door  uit te loggen bij Uw YouTube-Account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een Aansprekende Presentatie van onze Online Aanbiedingen. Dit vormt een Legitiem belang in de zin van Artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Raadpleeg het Privacybeleid van YouTube op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy voor meer Informatie over het Gebruik van Gebruikersgegevens.

Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde Weblettertypen, verstrekt door Google, voor de weergave van Lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt Uw Browser de vereiste Weblettertypen in de Cache van Uw Browser om Teksten en Lettertypen Correct weer te geven.

Hiervoor moet de Browser die u gebruikt verbinding maken met de Servers van Google. Als gevolg hiervan leert Google dat onze website is geopend via uw IP-Adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een Consistente en Aansprekende Presentatie van onze Online Diensten. Dit vormt een Legitiem belang in de zin van Artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

Als Uw Browser geen Weblettertypen ondersteunt, wordt er een Standaardlettertype door Uw Computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het Privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Vimeo

Onze website maakt gebruik van Plug-Ins van het Videoportaal Vimeo. De Provider is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, NY, New York 10011, VS. Als u één van onze Sites bezoekt die zijn uitgerust met een Vimeo-Plug-In, wordt u verbonden met de Servers van Vimeo. Dit vertelt de Vimeo-Server welke van onze Pagina’s u heeft bezocht. Bovendien verkrijgt Vimeo Uw IP-Adres.

Dit geldt ook als u niet bent Aangemeld bij Vimeo of geen Account bij Vimeo heeft. De door Vimeo verzamelde Informatie wordt doorgestuurd naar de Vimeo-Server in de Verenigde Staten.Als u bent ingelogd op Uw Vimeo-Account, staat u Vimeo toe om Uw Surfgedrag rechtstreeks aan Uw Persoonlijke Profiel te koppelen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw Vimeo-Account. Zie het Vimeo-Privacybeleid op https://vimeo.com/privacy.

Image source:

  • privacybeleid: © deepagopi2011 – Fotolia.com